Toggle Nav

Helmplicht

Er komt een helmplicht voor snorfietsers, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat de wetswijziging die daarvoor nodig is in ieder geval negen tot twaalf maanden duurt.

Lees meer

11 Items

per pagina

11 Items

per pagina

Ook helmplicht voor snorfietsers

In januari 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die verzoekt om met een wetsvoorstel te komen waarbij het dragen van een helm verplicht gaat worden voor alle snorfietsers. Doorgaans duurt een dergelijke wijziging negen tot twaalf maanden.

Aan het eind van 2018 hebben 130 artsen een brandbrief gepleit voor een helmplicht voor snorfietsers. Zij vinden dat de snorfiets gevaarlijk is. “Nergens is de snorfiets zo populair als in Nederland, want het is gewoon een brommer die alleen op papier niet zo snel kan. Maar de afgeknepen brommer rijdt wel degelijk snel en is zwaar.”

Van snorfiets naar bromfiets

De verwachting is dat veel snorfietsers als gevolg van de helmplicht hun voertuig zullen laten registreren als brommer. De bewindsvrouw gaat de mogelijke gevolgen van de nieuwe regel laten onderzoeken: “Wat is het effect op verkeersveiligheid? Gaan bestuurders van de snorfiets kiezen voor een andere mobiliteit en, zo ja, welke? Kan er onderbouwd worden waarom een dergelijke verplichting wel geldt voor de snorfiets maar niet voor vervoersmiddelen met een vergelijkbare snelheid? En is deze maatregel ook te handhaven?” Dit onderzoek moet dit najaar zijn afgerond.

Bovag juicht dat onderzoek toe. “Uiteraard is het dragen van een helm veel beter, voor elke verkeersdeelnemer. het is dan ook goed dat er uitgebreid onderzoek plaats gaat vinden naar de effecten hiervan en de implicaties voor wat betreft de eventuele invoering.” Volgens de brancheorganisatie zou het bijvoorbeeld eenvoudiger moeten worden om bestaande snorfietsen om te laten keuren naar bromfiets, op locatie bij een scooterbedrijf.

Overgangsregeling

Ook vindt de minister dat er een ‘redelijke’ overgangsperiode moet komen om mensen de gelegenheid te geven een geschikte helm te kopen. “Die helmen moeten ook beschikbaar zijn. Momenteel zijn er namelijk ongeveer 700.000 geregistreerde snorfietsen in Nederland. Daarnaast is ook goede voorlichting over deze maatregel van belang.”

Copyright © 2023 Voordeelscooters.nl