Toggle Nav

Garantie

garantie-voordeelscooters
Garantie afhandeling

Voordeelscooters verzekerd dat je jarenlang kan genieten van je scooter zonder problemen. Wij bieden daarnaast de mogelijkheid om de garantie bij u thuis uit te voeren. Wij hebben eigen mobiele servicewagens waardoor we uw scooter in heel Nederland kunnen repareren.

Garantie afhandeling vindt plaats in één van onze service vestigingen of indien mogelijk en gewenst is via onze mobiele service wagens. Via onderstaand formulier kun je een garantieaanvraag doen. Wij zullen afhankelijk van jouw wensen de scooter ophalen of bij jouw thuis repareren. Natuurlijk kun je de scooter altijd bij ons langs brengen zodat we hem in onze werkplaats kunnen repareren.

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Daarnaast bieden wij ook nog de hieronder beschreven extra garanties. Deze garanties doen niets af aan de wettelijke garantie.

De garantie dekt het repareren of vervangen van de als defect erkende onderdelen inclusief de daarbij behorende arbeidskosten.

Wil je nu direct een serviceaanvraag indienen?

 • Vul onderstaand formulier in
 • Onze aftersales neemt binnen twee werkdagen contact op om een afspraak in te plannen
Garantietermijn

Benzinescooters gekocht vanaf 01-01-2019
3 jaar garantie (vanaf de factuurdatum) wanneer het onderhoud door voordeelscooters.nl en/of één van haar sericepunten is uitgevoerd. Bij alle andere scooterreparateurs 12 maanden tot en met 6000 km .

Elektrische scooters
2 jaar garantie (vanaf de factuurdatum) wanneer het onderhoud door voordeelscooters.nl en/of één van haar sericepunten is uitgevoerd. De accu heeft 6 maanden garantie.

Scootmobielen
2 jaar garantie (vanaf de factuurdatum) wanneer het onderhoud door voordeelscooters.nl en/of één van haar sericepunten is uitgevoerd. De accu heeft 6 maanden garantie.

Benzinescooters gekocht tot 31-12-2018
3 jaar garantie (vanaf de factuurdatum) wanneer het onderhoud door voordeelscooters.nl en/of één van haar sericepunten is uitgevoerd. Bij alle andere scooterreparateurs 24 maanden tot en met 6000 km .

Garantie voorwaarden
 • Het aankoopbewijs kan worden overhandigd.
 • De garantie word gegeven op voorwaarde dat alle onderhoudsbeurten, als aangeduid in het onderhoudsboekje, tijdig plaatsvinden.
 • Het voertuig conform het onderhoudsschema word onderhouden door een erkende specialist. Indien u de onderhoudsbeurten elders dan bij Voordeelscooters laat uitvoeren dient u de facturen hiervan te kunnen tonen, de garantietermijn zal hierdoor worden beïnvloed.
 • Wanneer de klant zelf onderdelen gaat (laten) inbouwen in de motor of zelf het onderhoud van het voertuig gaat uitvoeren kan er geen beroep meer gedaan worden op de garantie.
 • De originele onderdelen niet vervangen worden door niet-originele onderdelen. (uitlaat, cilinder, zuiger, bougie, uitlaatdemper etc.)
 • De door de garantie gedekte reparatie handelingen mogen uitsluitend uitgevoerd worden in een werkplaats van Voordeelscooters.nl of een aangesloten dealer als u aanspraak wilt maken op de volledige garantietermijn.
De garantie dekt niet
 • De garantie op elektronische onderdelen is 1 jaar geldig.
 • Normale slijtage en beschadiging veroorzaakt door het gebruik van het voertuig, zijnde geen materiaal- of constructiefout, zijn als dusdanig niet gedekt door de garantie: de vervanging van binnen- en buitenbanden, lampen, bougies, zekeringen, rubberen onderdelen, rem- en frictiedelen, alle keerringen, remschijven of trommels, riemen, filters, accu’s, kettingen, tandwielen, wielspaken en niet genoemde slijtage delen.
 • De onderhoudswerkzaamheden zoals: olie verversen, smeren, afstellen, reinigen, kleppen en spanning bijstellen enz.).
 • Reparaties veroorzaakt door het gebruik van andere brandstoffen.
 • Op plastic onderdelen of kuipdelen wordt enkel garantie verleend als er constructiefouten of fabricagefouten worden geconstateerd voor de aflevering van het nieuwe voertuig aan de klant.
 • Verergering van de schade door voorgezet gebruik van het voertuig bij een defect of probleem.
 • Een verkeersongeval, diefstal, vandalisme, brand, vorst, bliksem, hagel en inbeslagname van het voertuig zijn volledig uitgesloten van de garantie (WOK-status).
 • Schade die opzettelijk is toegebracht door de begunstigde/eigenaar.
 • Corrosie of oxidatie van het oppervlak van het chassis, schroeven, uitlaat en alle overige behandelde of onbehandelde onderdelen worden niet gedekt door de garantie.
 • Vloeistoffen en producten (motorolie, vet, hydraulische vloeistof, remvloeistof enz.).
 • Geluiden en trillingen die geen enkele invloed hebben op de betrouwbaarheid, veiligheid en het weggedrag van het voertuig worden niet gedekt door de garantie.
 • De accu’s worden gedekt gedurende een periode van 1 maand op voorwaarde dat er minstens 100 km met het voertuig is gereden. Let op: bij uitvoeringen met een alarm vervalt deze garantie i.v.m. het kromtrekken van de accuplaten bij gehele ontlading van een stroomverbruiker. Een accu kan maximaal 5 dagen spanning vasthouden bij een ingeschakeld alarm. Voor het behoud van uw accu adviseren wij een acculader.
 • De schade voortvloeit uit nalatigheid, een verkeerd gebruik, het niet naleven van de in de gebruikshandleiding vermelde aanwijzingen of een overbelasting
 • Aanvullende niet door Voordeelscooters toegestane onderdelen of inrichtingen die zijn gemonteerd (alarmen, radio, lampen enz.).
 • Geluiden trillingen die de bedrijfszekerheid, de veiligheid en de wegligging van het voertuig niet in het gedrang brengen, normale verouderingsverschijnselen zoals verkleuring of vervorming van onderdelen ten gevolge van normaal gebruik en normale slijtage.
 • Reparaties van andere scooterwinkels dan Voordeelscooters.nl
Garantievoorwaarden scootmobiel accu's

De garantietermijn op nieuwe accu's is 6 maanden. U moet accu’s regelmatig opladen en gebruiken. Bij niet correct gebruik kan de levensduur van de accu’s korter worden of ze kunnen zelfs kapot gaan. Wij adviseren altijd minimaal één keer in de week te laden, en maximaal één keer per dag (bij gebruik). Het beste is een laadcyclus van tenminste 12 uur continu. Uiteraard kan het laadproces per product verschillen.

Neemt u altijd contact met ons op als u vragen heeft over accu's.

In de landen van de Europese Unie, wordt de consument beschermd via wettelijke rechten zoals bepaald door de van kracht zijnde nationale regelgeving. Onderhavige contractuele garantie kan deze rechten niet inperken.

Service aanvragen

Copyright © 2018 Voordeelscooters.nl